SOSW – Historia Ośrodka

W Zbąszyniu i okolicach długo nie było placówki kształcenia specjalnego. Upośledzonymi umysłowo nikt się nie interesował. Pierwszą osobą, która na terenie Zbąszynia zainteresowała się edukacją dzieci upośledzonych umysłowo była pani Elżbieta Szczepaniak.

Urodziła się ona w Poznaniu, ale większość swojego życia spędziła w Zbąszyniu. Przez okres trzydziestu lat pracowała jako katechetka w parafii. Uczyła religii kilka pokoleń w mieście. Dla dzieci miała zawsze dużo cierpliwości i dobroci. Organizowała ona we własnym mieszkaniu zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci głęboko upośledzonych. Sama je odnajdywała i proponowała rodzicom swą pomoc. Po roku takiej działalności dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu udostępniła pani Szczepaniak jedno z pomieszczeń lekcyjnych, w których mogła nauczać religii. Jednak niespodziewanie, po krótkiej chorobie, pani Elżbieta Szczepaniak zmarła 20 maja 1991r. w wieku 56 lat.

4 listopada 1991r. w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Zbąszyniu rozpoczęła działalność tzw. „klasa życia”, którą prowadziła i opiekowała się pani Maria Kosicka. Zorganizowanie i przystosowanie sali lekcyjnej do zajęć zajęło sporo czasu i poświęcenia wielu osób, gdyż fundusze na ten cel były bardzo skromne. Dużo pomogli rodzice wychowanków. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku – cztery godzinny dziennie. Do „klasy życia” uczęszczało początkowo dziewięcioro wychowanków w wieku od 10 do 16 lat.

W tym samym czasie powstała w Zbąszyniu Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, której prezesem został pan Kazimierz Berliński. Wtedy też narodził się pomysł otwarcia tzw. „Szkoły Życia”. Na realizację tego projektu potrzebna była bardzo duża ilość funduszy. Fundację zaczęło wspierać wiele osób prywatnych i instytucji. Pomocna była również zaprzyjaźniona ze Zbąszyniem fundacja holenderska „Aktie – Polen”, która cały czas wspierała inicjatywę powstania „Szkoły Życia”. Wśród innych fundatorów wymienić należy Pana Kapitana Władysława Polaszka – zasłużonego obrońcę ziemi zbąszyńskiej, od lat mieszkającego na stałe w Londynie.

Z inicjatywy w/w fundacji, lokalnych władz oraz ludzi dobrej woli od roku 1991 rozpoczęła się modernizacja i adaptacja budynku dawnej filii Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Zbąskich 7 w Zbąszyniu.

Koordynacją wszystkich prac, których celem było zmodernizowanie obiektu oraz przekształcenie go w przyszły ośrodek zajął się nauczyciel, były inspektor oświaty i wychowania – mgr Zbigniew Owczarczak. Inicjatywa fundacji spotkała się również z poparciem władz samorządowych oraz Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze.

Wszystkie prace związane z powstaniem placówki wykonywali miejscowi rzemieślnicy. Ocieplili oni cały obiekt, założyli instalację c.o. oraz wymienili instalacje wodno – kanalizacyjną i elektryczną. Wiosną 1993r. dokonano prac elewacyjnych, wyposażenia budynku oraz zagospodarowano teren wokół szkoły.

Ostateczne prace zakończono 18 sierpnia 1993r. Uroczyste otwarcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu nastąpiło 6 września 1993r. w obecności miejscowych władz, pracowników ośrodka, rodziców wychowanków i zaproszonych gości. Obiekt poświęcony został przez ówczesnego księdza proboszcza miejscowej parafii Z. Zielińskiego. Pierwszym dyrektorem placówki został wybrany w drodze konkursu, Zbąszynianin, absolwent UAM w Poznaniu – mgr Tomasz Iwasiewicz.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu w roku 1993 to jeden budynek, w którym mieściły się: sala gimnastyczna, internat, dwie klasy i dwie świetlice oraz kuchnia. Do „szkoły życia” trafiały dzieci i młodzież z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym z miasta, jak też z okolicznych gmin i powiatów. Wśród nich nie znalazły się jednak dzieci, które posiadały ograniczenia ruchowe, co związane jest z barierami architektonicznymi budynku. Dzieci do „szkoły życia” trafiały za pomocą skierowań wydawanych przez Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze. We wrześniu w roku rozpoczęcia działalności do ośrodka trafiło 16-cioro dzieci. Pod koniec roku 1993 w placówce przebywało już 23 uczniów. W „szkole życia” główny nacisk położono na naukę samoobsługi (ubieranie, mycie, sprzątanie), robienie zakupów czy umiejętność posługiwania się podstawowymi urządzeniami technicznymi itp. Na początku działalności dużym problemem okazało się zatrudnienie pedagogów z pełnymi kwalifikacjami, których wtedy było niewielu. W roku 1993 pracę w ośrodku rozpoczęło 3 nauczycieli, 1 rehabilitant i 5 wychowawców w internacie. W późniejszych latach przybywało wychowanków, nauczycieli oraz pozostałego personelu.

Ważnym wydarzeniem w działalności placówki była uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci śp. Elżbiety Szczepaniak (20 maja 1994r.) w obecności władz oświatowych, władz miasta i gminy, mieszkańców, wychowanków ośrodka, ich rodziców, opiekunów i innych pracowników. Odsłonięcia tablicy dokonał brat pani E. Szczepaniak.

W wyniku reformy oświaty zapoczątkowanej w 2000 r. w SOSW w Zbąszyniu powołano Szkołę Podstawową Specjalną i Gimnazjum Specjalne, w roku 2004 – Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Od roku 2005 w placówce istnieją Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze.

W roku 2002 r. Dyrektor Tomasz Iwasiewicz objął stanowisko w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Po jego odejściu Dyrektorem został Robert Winiarz, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Obecnie w placówce pracuje 29 pracowników pedagogicznych (w tym: 19 nauczycieli, 8 wychowawców, logopeda, psycholog) oraz 20 pracowników administracji i obsługi.

SOSW W Zbąszyniu

Czym się zajmujemy ...

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w ZBĄSZYNIU jest miejscem kształcenia specjalnego o zasięgu powiatowym, a w razie potrzeby ponadpowiatowym - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim, również z współzaburzeniami, w wieku od 7-go roku zycia do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, która z racji swej niepełnosprawności.

Aktualności

Wizyta Pani europoseł Elżbiety Rafalskiej

Wizyta Pani europoseł Elżbiety Rafalskiej

W dniu 24.02.2023r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gościła z wizytą Pani europoseł Elżbieta  Rafalska.      Wizyta miała charakter formalny. Prowadzono  rozmowy na temat  budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem ...

czytaj dalej
Dobry Start 300+

Dobry Start 300+

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie: na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl przez bankowość elektroniczną na portalu empatia.mpips.gov.pl Jeśli nie masz profilu PUE: -zarejestruj...

czytaj dalej
Skip to content